на Головну сторінку бібліотеки На першу сторінку Електронної бібліотеки творів Лесі Українки

 
 Біографія
 
 Твори
1Вірші
2Поеми
3Драматичні твори
2Інші твори
3Переклади
 
 Фольклорні записи
 
 Листи
 
 Фотогалерея
 
 Статті
 

Народні пісні,
записані з голосу Лесі Українки Миколою Лисенком

Веснянки з Волині

Кремповеє колесо

Бородар, бородарку

Ой ми нивку горемо, горемо

А йдіть, кози

Постійте, хлопчики, тутейка

Десь тут була подоляночка

Бідна моя головойко

У неділю ранейко

А я рак-неборак

Женчичок, бренчичок прилітає

Заїньку та за головоньку

А в кривого танця

Чи не бачили, чи не виділи

Ой поїду я та й до Любара

Не стій, вербо, над водою

Ой ніхто там не бував

А в тому саду

Ой на гоpi, на гоpi

Розлилися води на чотири броди

Обжинкові

Ой ясно, ясно, де ясне сонце сходить

Ой до краю, женчики, до краю

Ой літає соколонько по полю

Ой куриться доріженька, куриться

Таки я палю-ріжу

Ой паночку наш


Примітки

Рукопис являв собою два нотні аркуші форматом 26:36 см, списані з обох боків рукою М. В. Лисенка. На першій сторінці заголовок: «Веснянки з Волині. Від панни Лесі Укр.». Тридцять записів мелодій з першими рядками текстів поділено на два розділи: «Веснянки з Волині» (23 пісні) та «Обжинкові» (6 пісень). Рукопис виявлено серед матеріалів М. Лисенка, які зберігаються у відділі фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. M. T. Рильського АН УРСР під сигнатурою 24 – 5, од. зб. 31, арк. 78 – 79 [далі, посилаючись на автографи з цього архіву, зазначатимемо: ІМФЕ, номери фонду і одиниці збереження].

Свого часу К. Квітка згадував: «З початку знайомства Леся Українка повідомила мене, що давно вже співає волинські пісні для запису М. В. Лисенкові і віддала йому зошит із зробленими нею ж самою записами текстів цих пісень» [ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 195, арк. 19 – 20]. Втративши певність у тому, що матеріал цей знадобиться композиторові, пізніше Леся Українка проспівала Квітці серед інших і ті пісні, які співала колись Лисенкові.

Таким чином, ряд варіантів тих же пісень, що в рукопису Лисенка, але вже з повними текстами, надрукував згодом К. Квітка у зб.: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки. К., 1917.

Після смерті М. Лисенка К. Квітка, переглядаючи архів композитора, у 1922 і 1927 pp. натрапив на рукопис.

«Свого часу, – писав він, – я не міг провести ретельне порівняння своїх записів з тими, що зробив Лисенко і які збереглися в його рукописах, а також порівняти тексти, продиктовані мені Лесею Українкою, а записаними раніше нею самою і відданними Лисенкові. І тепер я змушений залишитися в надії, що це завдання виконав хтось інший» [Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, т. 2. К., 1956, стор. 437].

І все ж таки деякі свої записи веснянкових пісень від Лесі Українки («Заїньку», «Бородар», «Подолянка») К. Квітка порівняв із записаними у Лисенка. В своїх нотатках він говорить про інтонаційні розходження в мелодії пісні «Заїньку». У Лисенка із складом «Ну вистрибнути» нота – ля, у Квітки – соль, у записі «Подолянки» Лисенка Квітка відзначив наявність вводного тону, якого, як пише він, «у співі не чулось» і в своїй нотації він це не відзначив. З такого зіставлення К. Квітки видно, що подібні розходження його дивували і, здається, ніби ладен він був приписати їх на рахунок «редакції» композитора.

«Інтелектуальний і моральний облік Лесі Українки, її дуже велика освіченість гуманітарного характеру, її повага до народної творчості... відкидають будь-яку можливість, що вона могла б свідомо вносити якісь зміни, відтворюючи народні пісні для запису» [ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 195, арк. 40].

Порівняння усіх трьох джерел – рукопису Лесі Українки (з її власноручними записами текстів і мелодій), якого не мав у своєму розпорядженні К. Квітка, рукопису М. Лисенка і записів К. Квітки, показали, що ці розходження не поодинокі. На них докладніше вказано в примітках до кожної пісні. Й інтонаційні розходження у записаних поетесою і композитором мелодіях (таких пісень, як «Заїньку», «Ой ясно, ясно», «А я рак» та ін.), свідчать про те, що рукопис Лисенка не є редакцією пісень, які Леся Українка йому, надсилала, а документом безпосереднього запису від поетеси. Бо ж важко припустити, щоб композитор, редагуючи її записи, змінював в них мелодичний контур. Отже, цілком можливо, що Леся Українка як натура емоційна, поетична, обізнана з піснями не одного тільки села, могла допускати у співі й певні варіації. Наприклад, Квітка й сам відзначав непослідовне вживання фонетичних груп «ойк», «ейк», «оньк», «еіньк» (рекрутойко – рекрутонько, мамунейка – мамуненька) у виконуваних нею піснях (див. примітку до пісні № 93 – «Ти, мати моя, гей...» у виданні К. Квітки «Народні пісні. З голосу Лесі Українки», К., 1917). Подібне мелодичне варіювання могло трапитись і в повторно проспіваних поетесою піснях.

Частина пісень з рукопису М. Лисенка вперше опублікована у збірці «Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу» (К., 1971). В даному розділі вміщуються майже всі наявні в ньому мелодії, за винятком ідентичних в рукопису Лесі Українки або надрукованих нею у збірці «Дитячі гри, пісні й казки» (К., 1903) :

2. Пускайте нас. Мелодія та сама, що у збірнику Лесі Українки і К. Квітки «Дитячі гри, пісні й казки».

5. Царівно, ми тобі гості. Мелодія та ж, що у записі Лесі Українки і К Квітки (стор. 198 цього тому).

10. Чорнушко, душко. Мелодія ідентична з записами Лесі Українки і К. Квітки (стор. 195 – 196 цього тому).

22. Чи диво, чи не диво. Мелодія з Миропілля, та ж, що у записі Лесі Українки.

Записи М. Лисенка подаються в тому порядку, як вони йдуть в його рукопису.